Chłodnie przeznaczone do transportu żywności

Chłodnia to wnętrze, w jakim panuje ciepło mniejsza od temperatury powietrza w środowisku w normalnych warunkach. Ma za zadanie wychładzanie oraz wspiera przechowaniu tych produktów, dla jakich do przedłużenia ich świeżości oraz trwałości wymagają stosunkowo niskich temperatur.

Ścisłej zależności

Pomieszczenia pełniące role chłodni, a przeznaczone do transportu produktów, które by zatrzymać własne pierwotne atrybuty potrzebują odpowiednio niedużej temperatury składowania, mają sposobność posiadać szczególnie przeróżną formę. Zależnie od od gatunku takich produktów tego typu chłodnia musi utrzymywać temperaturę nieznacznie powyżej 0 stopni Celsjusza, czy utrzymywana w jej wnętrzu ciepło musi wynosić znacznie poniżej zera, do -25 stopni Celsjusza.

Co chłodnicze może mieć

Chłodnia może zawierać postać komory, jak w sytuacji chłodni samochodowej, chłodni umieszczanej na podwoziu samochodu lub chłodni kolejowej. Wnętrze chłodnicze może zawierać oprócz tego postać kontenera lub na statku - specjalnej ładowni.

Chłodnie motoryzacyjne to zazwyczaj wykorzystywana struktura chłodniczego pomieszczenia transportowego. Na kanwie środków lokomocji motoryzacyjnych umiejscowione są zabudowy izotermiczne, zabudowy chłodnicze i zabudowy mroźnicze.

Klasyfikacja stosowanych w przewozie samochodowym odmian chłodniczych pomieszczeń oparta jest na zakresie utrzymywanej w niej temperatury. W zabudowie izotermicznej - izotermie, panuje temperatura ponad 0 stopni Celsjusza, w zabudowie chłodniczej - chłodni, zakres utrzymywanej temperatury to przedział od 0 do -18 stopni, tymczasem w zabudowie mroźniczej - mroźni, temperatura jest mniejsza niż - 18 stopni.

Podobnych przyczep ewentualnie zabudowań ma

W dużej liczbie przypadków użytkowane są w przewozie chłodniczym lub też samochody ciężarowe skrzyniowe oraz kontenerowe, lub też naczepy chłodnie, lub też cysterny chłodnie. Każda z takich przyczep lub zabudowań ma obowiązek być wykonana z atestowanych materiałów izotermicznych.